KRİTERLER

Bu listede yer almak isteyen şirketlerin/girişimlerin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor:

  • 1. Türkiye sınırları içinde kurulmuş bir şirket ancak listede yer alabilir.
  • 2. En az 1 yıllık geçmişe sahip olmak…
  • 3. Bu sıralamada şirketlerin Startup kategorisine girmeleri için 5 yıllık bir geçmiş standardı koyduk. 5 yıl ve daha genç şirketler listede yer alacak.
  • 4. Bu araştırma, girişimcilerin beyanına dayalıdır. Girişimcinin doğru beyanda bulunduğunu varsayarak listeye oluşturuyoruz. Her türlü sorumluluk kendisine aittir.
  • 5. Her yılın listesi, bir önceki yılın finansal verilerine göre oluşturulur.
  • 6. Şirketlerin bizimle paylaştığı veriler, yayınlananlar dışında hiçbir kurum/kişiyle paylaşılmaz.
  • 7. Büyük grupların girişimleri bu listede yer almaz. Bu liste tamamen girişim ruhuyla hareket eden bağımsız girişimcileri hedefler.